Trzecie spotkanie Miro Burn Mafii.

Cudowna atmosfera. Ciekawi ludzie z pasją.