Historia  12:30

  • Pomysł na React: Marcel Laverdet w 2009
  • Pierwsza wersja: Jordan Walke w 2013
  • Aktualna wersja: 18.2.0 (Listopad 2022)