Instalacja roli Web Server (IIS)

Internet Information Services, to rola serwera pozwalająca na hostowanie i publikowanie stron internetowych.

 • Dodajemy rolę Web Server (IIS) przy pomocy Menadżera Serwera (Server Manager) i wybieramy Dalej (Next)

  Dodajemy funkcję (Add Features). w kolejnym okienku wybieramy wszystkie usługi IIS

Zarządzanie Serwerem IIS

 • Zarządzamy naszym serwerem za pomocą Menadżera IIS (IIS Manager), do którego wchodzimy klikając prawym przyciskiem myszki na naszym serwerze (w roli IIS).
 • Standardowo uruchomiona jest Domyślna Witryna. Najłatwiej jest wgrać swoją stronę www do katalogu C:\inetpub\wwwroot.
  Tworzymy przykładową stronę index.html i umieszczamy w/w katalogu. W Managerze IIS wybieramy nasz serwer i Witryny (Sites).
  PPM wybieramy Dodaj witrynę sieci Web (Add Website) .

  Zapisujemy dane i sprawdzamy poprawność działania strony wpisując w przeglądarkę adres IP serwera.

Uruchamiane strony po nazwie.

 • Uruchamiamy Menedżera DNS. W otwartym okienku wybieramy Strefę wyszukiwania do przodu. PPM tworzymy Nową strefę.  Zaznaczmy strefę podstawową. Zaznaczamy Do wszystkich serwerów DNS uruchomionych na kontrolerach domeny w lesie. Podajemy Nazwę strefy, w naszym przypadku nazwa.pl.
  Po dodaniu strefy otwieramy ją i dodajemy nowy host  A strefy wyszukiwania do przodu.

 • W przeglądarce podajemy nazwę naszej strony www.nazwa.pl