Pobieranie repozytorium GIT-a

 1. w katalogu  otwieramy konsolę: PPM -> GIT Bash Here
 2. kopiujemy link z GitHub-a
  -> zielony przycisk Code
  –>
  kopiujemy link    https://github.com/grzegorzkowalski/MAIT-JavaScript.git
 3. w konsoli wpisujemy git clone https://github.com/grzegorzkowalski/MAIT-JavaScript.git

Inna opcja pobrania całego repozytorium:

 1. w katalogu  otwieramy konsolę: PPM -> GIT Bash Here
 2. kopiujemy link z GitHub-a
  -> zielony przycisk Code 
  –> kopiujemy Download ZIP ale ta wersja nie ma kontroli wersji

Odświeżenie repozytorium

 1. w katalogu  otwieramy konsolę: PPM -> GIT Bash Here
 2. wpisujemy git pull

 

https://katarzynabuzniak.pl/git/