Pobieranie repozytorium GIT-a

  1. w katalogu  otwieramy konsolę: PPM -> GIT Bash Here
  2. kopiujemy link z GitHub-a
    -> zielony przycisk Code
    –>
    kopiujemy link    https://github.com/grzegorzkowalski/MAIT-JavaScript.git
  3. w konsoli wpisujemy git clone https://github.com/grzegorzkowalski/MAIT-JavaScript.git

Inna opcja pobrania całego repozytorium:

  1. w katalogu  otwieramy konsolę: PPM -> GIT Bash Here
  2. kopiujemy link z GitHub-a
    -> zielony przycisk Code 
    –> kopiujemy Download ZIP ale ta wersja nie ma kontroli wersji

Odświeżenie repozytorium

  1. w katalogu  otwieramy konsolę: PPM -> GIT Bash Here
  2. wpisujemy git pull

 

https://katarzynabuzniak.pl/git/