Elementy JavaScript potrzebne do pracy z React.js

Funkcja strzałkowa – 1 argument

const fn= (item) =>{
console.log(„Podany argument to „+ item)
}

fn(„Hej!”)

———–to samo ———-
const fn = function() {
console.log(„Podany argument to ” + item)
}

———–to samo ———-
const fn= (item)=>console.log(„Podany argument to „+ item)

———–to samo ———-
const fn= (item)=>(
console.log(„Podany argument to „+ item)
)

Funkcja strzałkowa – 2 argumenty

const fn= (item, item2) =>{
return `Podany argument to: ${item}i ${item2}`
}
const result = fn(„Hej!”, „Ho!”)
// result zawiera „Podany argument to: Hej! i Ho!”

———–to samo poniżej
const fn= (item, item2) =>(
`Podany argument to: ${item}i ${item2}`
)
const result= fn(„Hej!”, „Ho!”)

Funkcja strzałkowa i this

constbtn= document.querySelector(’button’);
btn.addEventListener(’click’, () =>console.log(this));

//this będzie wskazywało na window (obiekt globalny). Musisz pamiętać, że funkcja strzałkowa nie tworzy własnego przypisania wiązania this, a zamiast tego je dziedziczy (czyli przejmuje this, który istnieje we wcześniejszym kontekście)

constbtn= document.querySelector(’button’)
btn.addEventListener(’click’, function() {
console.log(this)
})

//this będzie wskazywał na obiekt, na którym wywołane zostało zdarzenie

 

pliki do pobrania:  

  • index1.html
  • app1.js
  • jquery_1.zip

 

Zadanie

Napisz program zawierający 4 nazwy części komputerowych.
Po najechaniu na część rozwinie się opis danej części.