Instalacja modułu pylint w Pycharm:

python install pylint

Uruchomienie pylint:

File –> Settings –> Project:nazwa  –> Python Interpreter –> wybieramy [+]   i wyszukujemy i instalujemy pylint

Następnie w konsoli uruchamiamy: 

pylint nazwa_pliku.py

Kod w VSC: