Kategoria: Bazy danych

Z-PHP

PHP

Continue reading

Z-SQL-PHP

cd zadania – baza danych sklep

  • Połączenie do bazy danych

    $connect = mysqli_connect("localhost";"root";"";"sklep");

Continue reading

Z – SQL

Tworzenie bazy danych o nazwie znajomi

Continue reading

Z- Access

Projekt  – Rejestracja Pojazdów

Zaprojektuj bazę danych Rejestracja Podjazdów zbierającą informacje na temat pojazdów samochodowych. Dla każdego pojazdu w bazie danych należy umieścić dane o:

Continue reading

Bazy danych – wprowadzenie

Dane to  dowolne liczby, znaki, symbole zapisane w celu ich przetwarzania. Mogą opisywać obiekty i zdarzenia zachodzące w rzeczywistości. Continue reading

Relacyjne bazy danych

Relacja (referencja) to powiązanie między tabelami. Jeżeli tabela jest typową relacją, to jej kolumny będą atrybutami, a wiersze krotkami. Continue reading

Normalizacja relacyjnej bazy danych

Normalizacja to proces występujący podczas projektowania i optymalizowania relacyjnej bazy danych, polegający na analizie encji i wartości atrybutów encji, mający za zadanie zmniejszenie liczby  atrybutów i tworzenie mniejszych encji o dobrze zdefiniowanych związkach. Continue reading

Literatura, bibliografia

Continue reading

© 2023 Katarzyna

Theme by Anders NorenUp ↑