Normalizacja to proces występujący podczas projektowania i optymalizowania relacyjnej bazy danych, polegający na analizie encji i wartości atrybutów encji, mający za zadanie zmniejszenie liczby  atrybutów i tworzenie mniejszych encji o dobrze zdefiniowanych związkach.

Normalizacja jest zbiorem reguł opisujących kolejne poziomy zgodności.  Wyróżniamy następujące postacie normalne:

  • N1NF – nie-pierwsza-postać-normalna
  • 1NF – tabela bazy danych musi być relacją.  Każde pole przechowuje wartości elementarne (atomowe) koniecznie określonego typu.
  • 2NF – 1NF + każda tabela powinna przechowywać dane dotyczące tylko konkretnego  obiektu. Sprawdza czy w tabeli nie doszło do redundancji, czyli niepotrzebnego powtarzania danych. Najczęściej wiąże się to z podziałem  jednej tabeli na kilka powiązanych relacją tabel.
  • 3NF – 2NF + każdy atrybut niebędący kluczem jest bezpośrednio zależny tylko od klucza głównego.
  • Boyce-Codd NF
  • 4NF
  • 5NF
  • 6NF

[Przeczytaj 5. 48]