Polecenia w konsoli CMD :

Przejść do katalogu z projektem i wpisać:

python -m venv my_environment

Sprawdzić, czy utworzyły się katalog my_environment, który zawiera folder Scripts, w którym znajduje się plik activate.bat.

Uruchomić go w konsoli.

my_environment\Scripts>activate.bat

Na początku linii komend powinna pojawić się

(my_environment) c:

Aby wyjść ze środowiska należy wpisać deactivate