cd zadania – baza danych sklep

 • Połączenie do bazy danych

  $connect = mysqli_connect("localhost";"root";"";"sklep");

 • Wyświetlenie rekordów z tabeli 
  • tworzenie prostej strony internetowej wyświetlającej wynik zapytania
   <html>
   <head>
       <meta charset="utf-8" />
       <title>Fabryka żelków</title>
       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl9.css" />
   </head>
   <body>
        ..................
   </body>
   </html>
  • tworzenie zapytania w języku SQL i PHP
   $sql1 = "Select * from  towary";
   $query1 = mysqli_query($connect , $sql);
   while ($wiersz1 = mysqli_fetch_array($query1)){
         echo $wiersz[2]. ", ".$wiersz[3]."<br>"
   }