Projekt  – Rejestracja Pojazdów

Zaprojektuj bazę danych Rejestracja Podjazdów zbierającą informacje na temat pojazdów samochodowych. Dla każdego pojazdu w bazie danych należy umieścić dane o:

 • Marce samochodu
 • Numerze rejestracyjnym
 • Numerze nadwozia
 • Kolorze karoserii
 • Roku produkcji
 • Nazwisku i imieniu właściciela
 • Mieście zarejestrowania
 • Uwagach na temat danego samochodu

Zadania:

 1. Nazwa bazy danych Rejestracja Podjazdów .
 2. Zastanów się, które dane będą wspólne dla samochodów. Dane wspólne (powtarzające się) umieszczamy w osobnych tabelach. Dobierz dla tabel odpowiednie nazwy i utwórz relacje pomiędzy nimi.
 3. Zaprojektuj formularze, które w wygodny sposób pozwolą dopisywać do bazy danych nowe dane. Wprowadź 10 rekordów do tabel.
 4. Zaprojektuj kwerendy wyszukujące samochody:
  – wg marki

  – wg fragmentu numeru rejestracyjnego

  – wg numeru numeru nadwozia
  – wg koloru karoserii
  – wg roku produkcji 
  – wg nazwiska właściciela
  – wg miasta zarejestrowania
 5. Zaprojektuj raport podsumowujący wszystkie samochody, w którym znajdzie się informacja o marce, numerze rejestracyjnym i nazwisku właściciela.
 6. Dla każdej kwerendy zaprojektuj odpowiedni raport.