PHP02 – Formularze

PHP – Formularze

Formularz.html

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
  <!-- formularz dodawania nowego rekordu -->
  <form action="kalkulator.php" method="post">

	liczba a: <input type="tekst" name="liczbaa"> <br>
	liczba b: <input type="tekst" name="liczbab"> <br>
	
	<input type="submit" value="wyślij">
	<input type="reset" value="czyści">
	
  </form>
</body>
</html>

kalkulator.php

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
//prosty kalkulator
 $a = $_POST['liczbaa'];
 $b = $_POST['liczbab'];

 echo 'liczba a= '.$a. ' ,liczba b= '.$b . '<br>';
 echo 'suma: '. ($a + $b) . '<br>';
 echo 'różnica: '. ($a - $b) . '<br>';
 echo 'iloczyn: '. $a * $b . '<br>';
 echo 'iloraz: '. $a / $b . '<br>';
 echo 'reszta z dzielenia: '. $a % $b . '<br>';
 echo 'pierwiastek z liczby '.$a.' wynosi '.sqrt($a). '<br>';
 echo 'potęga liczby '.$a.' wynosi '.pow($a,2). '<br>';
?>
</body>
</html>


© 2024 Katarzyna

Theme by Anders NorenUp ↑