PHP04 – Pętle, instrukcje warunkowe i sterujące, zadania

Pętle

Pętla while

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
 $i=0;
 while($i<10){
  echo " * ";
  $i++;
 }
?>
</body>
</html>

Program silnia

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
 <?php
	$i=1;
	$silnia = 1;
	while($i<=17){
	 $silnia = $silnia * $i;
	 $i++;
	}
	echo $silnia;
 ?>
</body>
</html>

Pętla do.. while

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
  $j=11;
  do {
   echo " * ";
   $j++;
  }
  while ($j<10)
?>
</body>
</html>

Pętla for

Program wyświetlający 10 liczb

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
 for($i = 1; $i<=10; $i++ ){
   echo $i . ", ";
 }
?>
</body>
</html>

Program wyświetlający tabliczkę mnożenia do 100

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
 <table border = 1>
  <tr>
 <?php
  for( $i = 1; $i<=10; $i++ ){
	for( $j = 1; $j<=10; $j++ ){
	  echo "<td>". $i*$j . "</td>";
	} 
	echo "</tr>";
  }
 ?>
 </table> 
</body>
</html>

Instrukcje sterujące

Instrukcja warunkowa if

Program sprawdzający parzystość

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
<?php
 $liczba = 8;

 if( $liczba %2 == 0 ){
  echo "Liczba jest parzysta.";
 }
 else{
  echo "Liczba jest nieparzysta.";
 }
?>
</body>
</html>

 

Program sprawdzający wiek

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
</head>
<body>
 <?php
  $wiek = 17;
  if($wiek < 18){
   echo "<font color ='red'>Jesteś niepełnoletni</font>";
  }
  else{
   echo "Jesteś pełnoletni";
  }
 ?>
</body>
</html>

Instrukcja switch

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
</head>
<body>
 <?php
	$numer = 6;
	switch ($numer ){
		case 1: echo "poniedziałek"; break;
		case 2: echo "wtorek"; break;
		case 3: echo "środa"; break;
		case 4: echo "czwartek"; break;
		case 5: echo "piątek"; break;
		case 6: echo "<h1><font color ='green'>sobota </font></h1>"; break;
		case 7: echo "<h1><font color ='red'>niedziela </font></h1>"; break;
		default: echo "Nie ma więcej numerów dni tygodnia";
	}
 ?>
</body>
</html>

Zadania do samodzielnego wykonania:

 1. Napisz program. który sprawdzi czy podana liczba jest podzielna przez 11.
  <?php
   $liczba =22;
   if( $liczba % 11 == 0 ){
     echo "Liczba $liczba jest podzielna przez 11";
   }
   else{
     echo "Liczba $liczba nie jest podzielna przez 11";
   }
  ?>
 2. Napisz program, który zsumuje wprowadzone wartości zmiennej $a, $b.
 3. Napisz program, który sprawdzi, czy wprowadzone wartości zmiennych $a, $b i $c odpowiadające długości odcinków pozwolą zbudować trójkąt.
 4. Napisz program, który obliczy sumę parzystych liczb naturalnych z zakresu od 1 do 150. Zadanie wykonaj w pętli for.

  <?php
   $suma = 0;
   for($i = 1 ; $i<=150 ; $i++ ){
    if( $i%2 ==0 ){
      $suma = $suma+$i;
    }
   }
   echo $suma;
  ?>
  
 5. Napisz program, który wyświetli kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego w zakresie od 1 do $n.
 6. Napisz program, który sprawdzi, czy wprowadzone wartości zmiennych $a, $b i $c odpowiadające długości odcinków pozwolą zbudować trójkąt prostokątny.
  <?php
   $a =5;
   $b =3;
   $c =3;
    //echo pow(27, 1/3). "<br>"; //potęga
    //echo sqrt(16); // pierwiastek
   echo "bok a = $a, bok b = $b, bok c = $c <br> ";
   if( ($a*$a+$b*$b==$c*$c)||($a*$a+$c*$c==$b*$b)||($c*$c+$b*$b==$a*$a) ){
     echo "Trójkąt jest prostokątny";
   }
   else{
     echo "Trójkąt nie jest prostokątny";
   }
  ?>

© 2024 Katarzyna

Theme by Anders NorenUp ↑