Rozpoczęłam kurs na egzaminatora OKE z kwalifikacji e.12, e.13 i e.14.

W drugim dniu zdawałam egzamin teoretyczny i praktyczny, który zdałam.