Jak oczekiwać zmiany robiąc ciągle to samo. No jak?