data i czas 
function data_czas() { 
var miesiace = ["stycznia", "lutego", "marca", "kwietnia", "maja", "czerwca", "lipca", "sierpnia", "września", "października", "listopada", "grudnia"]; 
var dni = ["Niedziela", "Poniedziałek", "Wtorek", "Środa", "Czwartek", "Piątek", "Sobota"]; 

var data = new Date(); 
var rok = data.getFullYear(); 
var mies = data.getMonth(); 
var nr_dzien = data.getDate(); 
var dzien = data.getDay(); 
var godz = data.getHours(); 
var min = data.getMinutes(); 
var sek = data.getSeconds(); 

if (min < 10) { 
     min = "0" + min; 
} 
if (sek < 10) { 
     sek = "0" + sek; 
} 

var p_data_czas = dni[dzien] + ", " + nr_dzien + " " + miesiace[mies] + " " + rok + " roku<br>" + "Godzina: " + godz + ":" + min + ":" + sek; 
document.write(p_data_czas); 
} 

document.write("<b>Dzisiaj jest: <br>"); 
data_czas(); 
document.write("</b>");

 

Podaj datę urodzenia
<input type="date" id="ur">
<input type="button" value="Oblicz" onclick="obliczCzas()">
<h3></h3>

<script>
function obliczCzas() {
  var dataUrodzin = new Date(document.getElementById('ur').value)
  var obecnaData = new Date();
  dataUrodzin = new Date(obecnaData.getFullYear(), dataUrodzin.getMonth(),dataUrodzin.getDate() )

  if (obecnaData > dataUrodzin){
   dataUrodzin = new Date(obecnaData.getFullYear(), dataUrodzin.getMonth(),dataUrodzin.getDate() )
   var roznica = obecnaData - dataUrodzin

   var dni = (Math.floor(roznica / (1000 * 60 * 60 * 24)))
   document.querySelector("h3").innerHTML = `od urodzin minęło: ${dni} dni`
  } else {
   dataUrodzin = new Date(obecnaData.getFullYear(), dataUrodzin.getMonth(),dataUrodzin.getDate() )
   var roznica = dataUrodzin - obecnaData

   var dni = (Math.floor(roznica / (1000 * 60 * 60 * 24)))
   document.querySelector("h3").innerHTML = `do urodzin pozostało: ${dni} dni`
  }
}
</script>