Python #3

Podstawy analizy i wizualizacji danych z wykorzystaniem języków Python, R oraz Power BI Desktop.